Filosofikafe

PlatonLørdag 9.februar kl. 12.15 – 13.45, på Bjerke bibliotek (Trondheimsveien 275, Oslo).
Tema: Dialog, veien til sannhet?
Litteraturtips: Menon av Platon
Det blir en dialog om temaet, etter en kort innledning. Det er gratis adgang, man behøver ingen forkunnskaper – men bør ha interesse i å undersøke temaet i en samtale med andre. Menon av Platon er et tips til lesning, men det er ikke nødvendig å ha lest den for å delta i dialogen.
Velkommen!