Filosofikafe

Jeg og DuMartin_Buber

Lørdag 16. mars kl. 12.15 – 13.45, på Bjerke bibliotek (Trondheimsveien 275, Oslo).
Tema: Dialog, grunnleggende for å danne et Jeg…?
Litteraturtips: «Jeg og Du» av Martin Buber
Det blir en dialog om temaet, etter en kort innledning. Det er gratis adgang, man behøver ingen forkunnskaper – men bør ha interesse i å undersøke temaet i en samtale med andre. «Jeg og Du» av Martin Buber er et tips til lesning, men det er ikke nødvendig å ha lest den for å delta i dialogen.
Velkommen!