Høstens program

Høstens program på Deichmanske bibliotek, Bjerke filial:

Lørdag 7. september, kl 12.15-13.45 — «Demokratisk Vorspiel»
Lørdag 12. oktober, kl 12.15-13.45 — «Dialog, grunnlag for etikken»
Lesetips: «Den annens humanisme» av Emmanuel Levinas
Lørdag 9. november, kl 12.15-13.45 — «Dialog, som filosofisk praksis»
Lesetips: «Filosofi for livet» av Henning Herrestad og Helge Svare

Du behøver ikke lese litteraturen for å kunne delta i samtalen, men gjør det gjerne om du har lyst.