Filosofikafeer på Bjerke bibliotek, våren 2015

Da er tre nye filosofikafeer klare, på Bjerke bibliotek:

Lørdag 28. februar kl. 12.15-13.45

2015 er friluftslivets år. Hva betyr friluftsliv for deg?

Lesetips: «Barske glæder» av Peter Wessel Zapffe

Lørdag 28. mars kl. 12.15-13.45

I boka «Guds barn» møter vi nye fortellinger om gamle og velkjente historier. Hvor godt kjenner vi vår egen historie»

Lesetips: «Guds barn» av Lars Petter Sveen

Lørdag 9. mai kl. 12.15-13.45

Det vrimler av bøker om selvhjelp, selvrealisering, veien til lykke osv. Hva tenker du om denne selvhjelpskulturen?

Lesetips: «Det er innover vi må gå» av Ole Jacob Madsen

Program høsten 2014

Høstens program begynner å ta form.

Den første filosofikafeen blir i Tønsberg, i regi av Humanetiske forbund, 23. august. Mer info kommer senere

Tre kafeer er planlagt på Bjerke bibliotek. Datoene er ennå ikke bestemt, men temaene blir som følger:

«Hva er ondskap?» Lesetips: Ondskapens filosofi, av Lars Svendsen

«Hva er galskap?» Lesetips: Et steg for langt, i novellesamlingen Dørstokken heme av Alf Prøysen

«Hva er det å være norsk?» i forbindelse med grunnlovsjubileet.

Oppdateringer kommer når mer info foreligger, så følg med.

Filosofikafe Sande Bibliotek (pressemelding)

 

 

Nord- Jarlsberg lokallag

Hva er viktigst med grunnloven vår?

Filosofikafé i Sande

 

Torsdag 8. mai arrangerer vi filosofikafè hvor grunnloven og grunnlovsjubileet er tema.

I 2014 er det 200 år siden Norge fikk sin grunnlov. Filosofisk Praktiker Roger Larsen vil dette året lede flere filosofikafeer om dette som emne. Her vil det bli anledning til å møtes for å samtale om hva grunnloven betyr for hver og en av oss, og for å undersøke hva vi sammen tenker om grunnloven. Hva er viktigst ved grunnloven vår? Har grunnloven noen vesentlig betydning for Ola Nordmann i 2014? Eventuelt hvilken betydning? Torsdag 8. mai er turen kommet til Sande bibliotek.

 

En filosofikafe er en gruppe-samtale, der en samtalefilosof leder dialogen. Gjestene samtaler om kafeens tema, mens filosofen bidrar ved å styre samtalen, stille spørsmål, be om eksempler, peke på sammenhenger osv. Samtalen tar sikte på å undersøke og belyse det valgte temaet, og å komme frem til forskjellige svaralternativer på temaspørsmålet. Samtalen vil veksle mellom det personlige (ved gjestenes eksempler) og det allmenne (ved filosofien).

 

Roger  Larsen tok sitt hovedfag i filosofi ved Universitetet i Oslo i 1999 med avhandlingen «Om Selvforståelse. En studie av Jean-Paul Sartres eksistensialisme.» Siden 2001 har han drevet min egen Filosofiske Praksis, hvor her tar imot gjester til samtaler, leder Filosofikafeer, leder Sokratiske Dialoger, holder foredrag etc. Han har de siste årene gjennomført en rekke filosofikafeer med mange ulike, men samfunnsaktuelle temaer. 

 

Du kan du høre mer om i

Sande bibliotek torsdag 8. mai kl. 19.00.

Vi håper og tror at Roger Larsen vil lede oss gjennom mange spennende sider av grunnloven vår, og at vi som deltakere lærer mer om grunnloven og dens betydning for det Norge vi kjenner i dag. 

 

Det blir enkel servering. Gratis inngang.

 

For HumanEtisk Forbund

Nord-Jarlsberg lokallag

Filosofikafeer og grunnlovsjubileet

I 2014 er det 200 år siden Norge fikk sin grunnlov. I forbindelse med grunnlovsjubileet vil Filosofisk Praktiker Roger Larsen lede flere filosofikafeer hvor grunnloven/grunnlovsjubileet er temaet. Her vil det bli anledning til å møtes for å samtale om hva grunnloven betyr for hver og en av oss, og for å undersøke hva vi sammen tenker om grunnloven. Hva er viktigst ved grunnloven vår? Har grunnloven noen vesentlig betydning for Ola Nordmann i 2014? Eventuelt hvilken betydning?

 

Se programmet for mer info om hver enkelt kafe.

Ta kontakt dersom du lurer på noe.

Filosofikafe

Filosofikafe

Sted: Bjerke bibliotek
Tid: Lørdag 22. mars kl. 12 – 14
Tema: Samtale med utgangspunkt i Alf Prøysens roman «Trost i taklampa»

Kafeen er åpen for alle som ønsker å delta.