Filosofikafe Sande bibliotek

Torsdag 8. mai kl. 19.00

Hva er viktigst med grunnloven vår?

Samtale/filosofikafe om grunnlovsjubileet, demokrati og menneskerettigheter v/ Roger Larsen, Filosofisk Praktiker

Arr. i samarbeid med Humanetisk forbund, Nord-Jarlsberg lokallag.

Gratis adgang.

Filosofikafe, program våren 2014

Vårens program på Deichmanske bibliotek, Bjerke filial:

Lørdag 15. februar 2014, kl 12.15-13.45 — Samtale basert på boka «Den Etiske Fordring«, av K.E. Løgstrup

Lørdag 22. mars 2014, kl 12.15-13.45 — Samtale basert på boka «Trost i lampa» av Alf Prøysen

Lørdag 10. mai 2014, kl 12.15-13.45 — Samtale om grunnlovsjubileet, «Hva er viktigst med grunnloven vår

Du behøver ikke lese litteraturen for å kunne delta i samtalen, men gjør det gjerne om du har lyst.