Filosofikafeer på Bjerke bibliotek, høsten 2015

Lørdag 19. september kl. 1215-1345 – Hva er et valg?

Vi mennesker velger hele tiden. Valg på valg på valg. Av og til tenker vi oss grundig om før vi velger, andre ganger velger vi raske og lite gjennomtenkt. Hva er et valg? La oss undersøke det…

Litteraturtips:  «Eksistensialisme er humanisme» av Jean-Paul Sartre

Lørdag 17. oktober kl. 1215-1345 – Hva er solidaritet?

Som vanlig er det en hel del kriser i verden.  Hellas er omtrent konkurs, befolkningen sliter.  Middelhavet er fullt av flyktninger som forsøker å komme seg til Europa.  Forskjellen mellom rik og fattig øker.  Ungdomsledigheten i Europa er katastrofalt høy.  Osv.   Osv.  Begrepet solidaritet dukker opp.  Hva er solidaritet?  La oss undersøke det sammen.

Litteraturtips:  «Om den sociale arbejdsdeling» av Emile Durkheim.

Lørdag 14. november kl. 1215-1345 – Er gud død?

Det nærmer seg jul, tradisjonelt en kristen høytid hos oss.  Nietzche har sagt at Gud er død, mange har sagt det siden.  Men er Gud død?  La oss undersøke det sammen.

Litteraturtips:  Slik talte Zarathustra av Friedrich Nietzche