Filosofikafe

Tema: Overklasse i dagens Norge

Lesetips: «Elite og Klasse i et egalitært samfunn» av Korsnes, Hansen og Hjellbrekke (red)

Sted: Bjerke bibliotek

Tid: Lørdag 16. april kl. 1215-1345

Filosofikafe

Tema: Indre uro, mellom mennesker

Lesetips: «Venneskapets pris» av Kjell Askildsen

Sted: Bjerke bibliotek

Tid: Lørdag 12. mars kl. 1215-1345